CreditPoint header

Последни публикации

zx620y348_2174686

Грешки при използването на кредитна карта – Част 1

Писали сме доста по темата и макар че кредитните карти стават все по-популярни сред хората, все още не са достатъчно познати. По тази причина, консултантите на www.creditpoint.bg разделят темата в две статии, за да Ви информират достатъчно обширно по нея.

За съжаление, първата реакция на повечето хора, когато чуят за кредитна карта е негативна. Това е така просто, защото хората не познават добре продукта и не са достатъчно информирани как правилно се използва той.

Доброто познаване на кредитните карти е важно, защото те са банков продукт, при който начинът на употреба определя разходите и оскъпяването на услугата за клиента.

Ние от CreditPoint искаме да Ви припомни кои са най-важните особености и най-честите грешки при употребата на кредитна карта.

Теглене от банкомат

Потребителите доста често допускат тази грешка. Кредитната карта е вид електронен платежен инструмент, който е предназначен за покупки. У хората битува мнението, че когато изтеглят пари от банкомат (колкото е възможно повече на един път), то така е по-евтино, по-сигурно и по-удобно. Недостатъците в този случай са доста:

Когато потребителят тегли пари в брой от кредитна карта, освен лихва, дължи и такса за теглене на суми в брой. Тя варира в зависимост от това дали средствата се теглят от банкомат на банката – издател или от чужд банкомат. Най-често таксите за теглене са по-ниски, ако парите се изтеглят от банкомат на банката – издател.

Таксата за теглене най-често представлява фиксирана сума, плюс процент от сумата, която се тегли, като в някои случаи има и долна граница – 2лв + 1,5%, минимум 3 лв. такса. Някои банки вече въведоха услугата „без такса за теглене на суми” и тази опция спомага хората да пренебрегват още повече таксата за теглене. Това, обаче е сериозна грешка, защото, ако изтеглите наведнъж средствата от картата и искате да ги ползвате за лични нужди в брой, то таксата за теглене от банкомат може да е между 20 – 80 лв.

Често, когато постъпят по този начин, потребителите се чувстват излъгани, защото трябва да плащат повече. Но това е лична грешка, която показва не само незнание как се използва кредитна карта, но и неумение за организиране на личните финанси.

Може би най-неприятното при теглене на суми в брой от картата е невъзможността да се използва гратисният период. Това е календарен период, фиксиран от банката, в рамките, на който банката не начислява лихви върху извършените плащания. Към момента повечето банки предлагат безлихвен период по картата само при покупки с нея. Стандартно, за да се използва гратисния период е необходимо до края на текущия месец (падежното число) клиентът да погаси задълженията си, натрупали се до края на предходния месец.

Когато избирате каква да е кредитната Ви карта е добре да обърнете внимание и на продължителността на гратисния период, защото от него се определя времето, през което може да бъде ползвана картата като безлихвен заем. Той варира между 40 – 60 дни при различните банки. Също така сравнете картите по лихва за покупка, теглене на суми в брой, такса за теглене, месечна/годишна такса за обслужване. Ако всички фактори са равни, то по-изгодна е тази карта, която е с по-дълъг гратисен период.

Най-добре е операциите, свързани с теглене на суми в брой от картата да бъдат сведени до минимум.

Типичен годишен процент на разходите

Най-често потребителите не обръщат никакво внимание на типичния годишен процент на разходите, а е добре, когато се избира оферта да се погледне точно той. Типичният ГПР е добър ориентир за оскъпяването на кредита, макар и самият показател да е условен. Това е така, защото кредитната карта е гъвкав кредитен продукт, без предварително установен размер и срок за плащане и от там произтичат трудностите при сравняване на Типичния ГПР. По-горе изброихме кои са факторите, които трябва да се сравняват при избор на оферта, но никога не ги сравнявайте поединично. При оферти с равни показатели е по-изгодна тази, която е с по-нисък ГПР.

Основното предимство на ГПР е, че отчита всички разходи по конкретната карта, но има и недостатъци – не отчита отстъпките и бонусите по картата, както и програмите за лоялност. Тези предимства трябва да се изчисляват поотделно и да се прецени коя оферта има най-нисък ГПР и най-високи бонуси и отстъпки.

 

pari_004

За потребителските кредити – Част 2

Поради постоянният интерес и внимание към потребителските кредити, ние – консултантите на Кредит Пойнт искаме да припомним най-важното, относно тези продукти.

В тази втора част на темата ще поговорим малко по-подробно за Доходите и Кредитната история, Годишния процент на разходи, задълженията, тяхното обединяване и ползването на свързани продукти, удовлетвореността от банката и обслужването, компетентността на неизползващите кредитни продукти.

Кандидатите за потребителски кредити трябва да са наясно, че банките имат условия, на който кандидатите трябва задължително да отговарят, за да могат да получат кредит. А те именно са: постоянен безсрочен трудов договор от поне 6 месеца (да не е изпитателен) и официален доход, достатъчен, за да може около 50% от него да отиват за погасяване на месечната вноска по кредита. Банките разглеждат стриктно кредитоискателите си и евентуална пречка биха били прекъснатите или внесените наведнъж осигуровки. Ако осигуровките са внесени накуп, това би дало лош сигнал на банката, че може би клиента не получава регулярно доходи и/или не е изряден към осигурителната система на страната.

Кредитната история е един от основните фактори при кандидатстване за кредит. Най-вече от нея зависи одобрението на кредита. Независимо от доказуемия доход, от продължителността на трудовия договор на настоящата месторабота, ако кредитоискателя е допуснал да има просрочие по кредит, най-вероятно желаният кредит ще му бъде отказан. Изграждането и поддържането на чиста кредитна история е предпоставка за успешно получаване на кредити в бъдеще. Данните за личната кредитна история на всяко лице, използвало кредит се регистрират и пазят в единна система – Централен кредитен регистър. В тази система се регистрира всеки одобрен и отпуснат кредит, а също така и данните по неговото обслужване. Всеки потребител на кредит може много лесно да влоши кредитната си история. То се случва, когато по някаква причина се просрочи месечна вноска по кредит с повече от 30 дни. За съжаление, дори и закъснението да бъде наваксано, самият факт, че е имало такова остава с кредитната история. Едно такова просрочие се изчиства от Централния кредитен регистър в период от 5 години. Затова е добре бъдещите кандидати за кредити да осъзнаят ангажимента, който поемат и да спазват условията и задълженията си, вписани в договора за кредит.

Проучванията сочат, че все още ГПР бива пренебрегван като показател, при избор на оферта. За съжаление голяма част от потребителите на потребителски кредити не знаят какъв е размерът на ГПР по техния продукт. Всъщност Годишният процент на разход е показателят, по който се преценява колко е скъп или евтин даден кредитен продукт. ГПР трябва да бъде основният критерий при сравнението на потребителски кредити от различни банки. Най-често ползващите потребителски кредит избират офертата, която е предложила банката, през която минава превода на работната им заплата. В повечето случаи се ръководят от първичната цена на кредита – лихвата, а не от неговата реална стойност – ГПР.

Когато става въпрос за лихва, някои потребители предпочитат тя да е фиксирана за целия период на кредита, а други избират плаващата лихва, но често у потребителя остава едно усещане за неяснота.

С подобряването на достъпността до кредитиране, доста хора се възползват от услугите на банките и често клиентите имат повече от един кредит. Но това понякога затруднява обслужването им и често се появява желанието у клиента да обедини всичките си задължения в едно. Това желание е лесно осъществимо и често при едно рефинансиране на всички кредити с един, клиента може да получи по-добри условия и да спести пари.

Най-често ползваните продукти, свързани с ползвания потребителски кредит са интернет банкирането, разплащателна сметка, кредитната и дебитната карта. СМС известяване и пакет за плащане на комунални услуги са също сред предлаганите продукти, които улесняват максимално клиентите. Друг продукт, от който можете да се възползвате е застраховката. Ползващите потребителски кредит е добре да се застраховат, в случай на неблагоприятни събития. Те могат да разчитат на застраховките: „Живот” и „Злополука”.

 • Интернет банкирането е един много удобен и лесен начин да контролирате движението по една или няколко разплащателни сметки. Онлайн банкирането бива два вида – активно и пасивно. При активното можете безпроблемно да извършвате плащания и преводи по сметки, а пасивното онлайн банкиране ви позволява само мониторинг на движението по сметката.
 • Няма как да усвоите кредит, без да имате сметка, по която да бъде преведена сумата. Ако разполагате с разплащателна сметка в банката, от която сте решили да изтеглите кредит, банката спокойно може да преведе сумата по нея. Но най-често се налага откриване на нова разплащателна сметка, специално за кредита и по нея да се преведе сумата. Това често е необходимо и поради необходимостта от превод на работна заплата, като това е едно от основните условия за отпускане на кредит. Ако след издължаване на кредита не желаете да използвате сметката, трябва да я закриете. В противен случай ще дължите на банката месечна такса за обслужването на сметката.
 • Заедно с разплащателната сметка, която ще трябва да откриете ще получите и дебитна/кредитна карта. Хубавото при нея е, че можете да я използвате на много места, да получавате отстъпки и намаления на стоки, закупени с нея, да резервирате и купувате самолетни билети.
 • Услугата СМС известяване ви позволява да получавате известия на мобилния ви телефон при всяко движение по сметката ви. Най-често ползването на тази услуга е включено към пакета услуги от свързани продукти, които използвате и за които плащате месечна такса.
 • Много често офертите на банките за потребителски кредити стават по-изгодни, когато е включен пакет за плащане на комунални услуги. Този метод на плащане е много удобен, особено за активните, работещи хора, които нямат време и често забравят за плащането на комуналните услуги.

Добре е да знаем, че удовлетвореността от банката и обслужването е двустранен процес. Когато клиентът е коректен в плащанията си, спазва всички срокове, поставени му от банката, то и банката предлага по-добри условия и по-добро обслужване.

Положителна промяна се наблюдава при неползващите в момента кредитни продукти. Макар те да нямат опит към момента с такъв продукт посочват, че при избора на оферта биха се водили от ГПР. Също така за тях би бил най-важен съвета на кредитния консултант. Все още не ползващите кредитни продукти клиенти смятат, че ще бъдат редовни платци, защото това е много важно за кредитната история. Те осъзнават ползите на чистата кредитна история и се страхуват от лошата, защото тя би им попречила да получат нови кредитни продукти.

linzer-heart-cookies

Как да отпразнуваме Свети Валентин според бюджета си

Денят на влюбените наближава и за всеки от нас е трудно да не се увлече по романтичните декорации в червено и розово. Всяка влюбена двойка чака този ден, за да изрази чувствата си в подаръци и мили жестове. Има най-различни начини, по които да покажете на любимия човек, че е специален. Но често хората, в стремежа си да докажат любовта си, залитат в купуването на много скъпи подаръци. Често дори прибягват до употребата на бърз кредит, за да подарят романтична ваканция, скъпо бижу или фантастична вечеря в модно заведение. Често, когато е влюбен, човек мечтае и не успява да прецени реално има ли възможност за такива покупки. Консултантите на Credit Point ви предлагат няколко съвета, как да подхождате към подаръците за Деня на влюбените и как да отговаряте на очакванията на любимия, без това да навреди сериозно на семейния бюджет.

Помислете Реално

Филмовата индустрия е пренаситена с романтични филми и примери за изява на чувствата. За съжаление не всяка сцена от филм е приложима в ежедневието. Може би е най-добре да помислите какво прави половинката ви щастлива. Може да са мили думи, написани на лист, сложен в плик, може да е малък ръчно направен подарък. Хубавото на всички тези варианти е, че често разходите по тях са почти нищожни, а с вложеното внимание и старание ще покажете на любимия човек, че е специален за вас. Фокусирайте се над малките неща. Все пак този ден не е по-различен от всички останали, в които изразявате любовта си.

Направете подаръка Смислен

Класическите подаръци за Свети Валентин са банални, тривиални и колкото и да са хубави и блестящи, не винаги придават значение на връзката ви. Вложете малко повече усилия и креативност и измислете персонален подарък за половинката си. Това може да е тениска/пижама с щампа на любима картинка, персонализиран разделител за книги, чаша с ваша снимка, фотоалбум с любимите ви общи снимки и т.н.

Друга забавна идея е да пресъздадете първата си среща или първата си вечеря в заведение, от началото на връзката ви, но този път в домашни условия. Може заедно да приготвите вечерята, която сте си поръчали първия път и след нея да си пуснете първия филм, който сте гледали заедно.

Нека бъде Семпло

Ако пък не ви идват никакви идеи за подарък, може да се разберете помежду си, вместо да си правите подаръци, да напишете на един лист всичко, което харесвате и обичате в другия. Прочетете си ги след приятната вечеря и се забавлявайте. Така ще си дадете сметка за всички хубави моменти, които сте прекарали заедно, ще си припомните всички прекрасни спомени. Това е наистина емоционален подарък и – абсолютно безплатен.

Понякога, по-малкото наистина е повече. Чрез изместване на фокуса от материалните подаръци, бижутата, парфюмите, които се подаряват на Свети Валентин върху всички малки моменти и емоции, които любимият човек ви дарява всеки ден, можете да откриете, че наистина този ден е малко по-специален от другите дни.

 

????, ???

За потребителските кредити – Част 1

През изминалата календарна година говорихме много и често за потребителските кредити. Какво трябва да знаем за тях, как да ги избираме правилно, на какво да обръщаме специално внимание и т.н. Казахме доста за потребителските кредити, но често се случва потребителите да позабравят някои факти, да пренебрегват други или да има такива, които въобще не са им известни.

В началото на тази календарна година ние, консултантите на Кредит Пойнт, искаме да припомним най-важното, относно потребителските кредити. Тази статия е част от поредица, предназначена да информира потребителите как да подхождат, когато решат да използват потребителски кредит.

Подход

Въпреки големия избор от начини за лично финансиране, който се разкрива пред потребителите, потребителският кредит продължава да е един от най-популярните и най-често използвани. Те представляват интерес за клиентите, тъй като одобрението им се случва сравнително бързо, максималните суми и сроковете по изплащането им позволяват на клиентите да покрият предвидени или не разходи, а таксите по обслужването им стават все по-ниски. И макар, тези кредити да са едни от най-разпространените, доста подробности около техните такси, разходи и условия са позабравени, неясни или напълно неизвестни, особено за бъдещите кредитоискатели.

Цел (нужда)

Наличието на голям брой банки и небанкови финансови институции, които предлагат примамливи оферти, прави избора на потребителя доста труден. Но когато предварително си зададем въпроса „За какво ми е необходим кредит?”, картината бързо ще се изясни. Всеки, решил да кандидатства за кредит, търси финансиране на конкретна своя нужда. Възможните отговори са доста: за покупка на стоки, за рефинансиране на друг кредит/и, за ремонт, за покриване на непредвидени нужди до следващата заплата, за лечение и т.н. Целите могат да бъдат най-различни и точно тогава на помощ идва потребителските кредити. Те са създадени, за да помагат на потребителите, защото са удобни, достъпни и подходящи за всякакви нужди. За банката, която отпуска кредитът е важно кредитоискателя да е надежден, а не за какво ще бъде използвана сумата. Определянето на целта е едва началото на избора на потребителски кредит. Оттам нататък трябва да се подаде искане за кредит, да получим одобрение и след това да ни отпуснат парите. За съжаление, никога не можем да бъдем сигурни от самото начало дали избора на банка/небанкова институция и оферта е бил правилен.

Избор

Потребителите в България най-често се доверяват на преценката на банката, която използват. Това е и водещият критерий, по-който потребителите избират между различните оферти. Това е съвсем логично, всеки търсещ потребителски кредит първо проверява офертите на обслужващата го банка. Като неин клиент, кандидатстващият в повечето случаи може да получи изгодни предложения и условия по кредита. Това, освен най-логичният е и един от добрите възможни избори.

Често се следва тенденцията „Съвет от познат, роднина, приятел”. Естествено, това също е начин за вземане на решение и избор на оферта, но въпреки опита си, близките често не се оказват напълно прави и трябва да подхождате с повишено внимание към съветите им. Все пак, всеки случай е индивидуален и не може да се сравнява с друг.

Когато говорим за предприемане на такова начинание, не е добре да се впускате импулсивно в първото привидно изгодно предложение. Най-доброто решение, което можете да вземете е да се посъветвате с кредитен консултант. От него ще получите професионален съвет, той ще ви покаже най-подходящият продукт за вашите нужди. Услугите на водещите кредитни консултанти в България са напълно безплатни за вас.

Срок, валута и обезпечение

Важно е да обмислите и срока на кредита, който теглите. Той е един от съществените фактори, определящи месечната вноска. По-краткият период на изплащане води до заплащането на по-малко лихви, но пък по-високите месечни вноски могат да натоварят повече семейния бюджет. От друга страна, по-дълъг период пък означава по-ниска вноска, но в същото време означава по-голяма общо изплатена сума. Най-добре е да се балансира между тези две възможности. Добре е да се знае, че повечето банки и финансови институции рядко дават възможност срокът на потребителския кредит да надвишава 10 години.

Когато клиентът се колебае относно избора на валута, може да поиска оферти за кредита и в други валути. По този начин ще получи максимален брой оферти, сред които да избира. Практиката показва, че българите продължават да се доверяват по-скоро на левовите потребителски кредити, отколкото на евровите. Разликата в цената на кредитите е наистина минимална и избора на валута, различна от лев се обуславя главно на база специфично предпочитание.

Когато се каже обезпечение по потребителски кредит, това за повечето хора означава поръчител. Тази асоциация е правилна, защото най-популярната форма за гарантиране на кредита е поръчителят. До началото на финансовата криза, тази форма за гарантиране беше широко приложима. Но в тон с промените в икономическите условия се наложиха нови правила и в момента банките предпочитат преводът на работна заплата на кредитополучателя, вместо друго лице да гарантира кредита. Тази промяна улеснява значително кандидата за кредит, защото не се налага да осигури поръчител. Преводът на заплата е по-сигурен залог клиентът да получи по-лесно одобрение и по-изгодни условия по кредита.

 

 

save-money

Най-лесният начин да печелите повече пари е като спестявате

Често, благодарение на медиите научаваме за случаи, в които хора, спечелили от тотото губят цялата печалба или пък собственици на преуспяващ бизнес фалират. Най-вероятно се чудите защо, как се получава така. Отговорът е разточителство и необмислено харчене. Без значение колко пари притежава човек, може да ги загуби, ако не внимава с разходите си. Помислете само колко наследници на богати семейства съсипват цялото наследство на семейството си и не успяват да се реализират по начин, по който всички са очаквали от тях.

Живейте икономично

От друга страна, макар и доста рядко има случаи на хора, които правят цяло състояние, а произлизат от скромни семейства, работят нормална работа и получават средни доходи. Те знаят как да живеят в рамките на бюджета си и да отделят средства еднакво добре, както за живот, така и за инвестиране. Те успяват да постигнат успех в бизнеса си и да изучат децата си в престижни училища в България или в чужбина. Това ясно показва, че тези хора не се колебаят да харчат пари тогава, когато е необходимо. И тук откриваме основната разлика между тях и другите хора – разликата в приоритетите. Тези хора искат да инвестират парите си в бъдещето, в децата си.

Всеки трябва да е наясно със своите приоритети. Не всяка покупка или забавление е от съществено значение. Съвсем спокойно можете да вложите всичките си пари в автомобил, дрехи, аксесоари, почивки и всякакви лъскави придобивки. Но пък можете и да получите необходимите вещи и с по-малък бюджет. Например можете да си купите нова, но по-евтина кола; да използвате промоциите при екскурзиите и така да си организирате приятна почивка; да си купувате дрехи, когато има намаления; да приготвяте вкусни ястия у дома, вместо да посещавате заведения.

Пазарувайте мъдро

Като говорим за пазаруване, чести се получава недоразумение. Когато човек купува стоки на промоция или с намаление, в повечето случаи останалите хора си мислят, че той не разполага с достатъчно средства. Този начин на мислене е грешен и не трябва да се разсъждава така. Много често в големите вериги хранителни магазини има промоция на определени продукти. Когато отидете за определен продукт, но в момента негов аналог е на промоция, няма смисъл да харчите излишни пари и да робувате на марката.

Друг пример: Когато застраховката на автомобила ви изтече, можете да я подновите автоматично или да прегледате офертите и на другите застрахователни компании и да изберете най-евтината в момента. Най-добре е да се консултирате със застрахователния си брокер. Той ще ви предложи най-изгодните предложения.

Същото важи и за разходите за комунални услуги. Веднага, след като изтече договорът ви за кабелната телевизия или мобилния оператор можете да предоговорите условията или да смените доставчика. На практика вие не губите нищо, напротив – печелите, защото плащате по-малки месечни такси.

Харчете внимателно, вместо да работите повече

Все пак времето е ограничено и всеки човек си има лимит. Дори и да работите шест дни в седмицата, за да получавате достатъчно голяма заплата и да живеете охолно, необходимо ли е, чувствате ли се удовлетворен? Много хора си купуват скъпи вещи, коли, апартаменти, за да покажат състояние за пред обществото, но всъщност често те дори не притежават тези пари, а са теглили редица кредити, без да си правят сметка колко скъпо излиза това. И в крайна сметка дори не са доволни. За пред обществото всичко може да изглежда по един начин, а на практика положението да не е толкова розово.

Жалко е, защото тези хора си мислят, че когато демонстрират положение ще изпъкнат пред съседите, приятелите или колегите си. Но за съжаление никой не може да си купи истински приятели и ако искате да ви харесват и да можете да разчитате на тях, трябва да ги уважавате. Затова поемете контрол над живота си, живейте в рамките на възможностите си, бъдете разумни и ще постигнете целите си.

 

family-budget-ag-41

Бюджет за семейства

Всяко средностатистическо четиричленно семейство плаща огромна сума пари за годишни разходи – от разходи за храна до извънкласни дейности за децата. Комунални услуги, кредити, лизинг са само малка част от допълнителните разходи. За съжаление много семейства се справят трудно в такива ситуации. Консултантите на Кредит Пойнт предлагат някои съвет за улесняване на финансовото положение.

При някои семейства много добре се отразява планирането на бюджета. За целта семейството трябва да си определи месечен бюджет, към който да се придържа стриктно. При други семейства обаче, месечния бюджет се оказва малко по-трудна задача особено, когато членовете на семейството нямат постоянни доходи или им се заплаща на процент. Трудното идва, когато се появят непредвидени разходи и те няма как да заделят пари, без да закъснеят с плащането на друг месечен разход. Може да не ви е особено приятно да се заставяте да следвате месечен план на разходите, но има няколко простички начина за спестяване на пари, към които, ако се придържате през цялата година могат драстично да намалят месечните ви разходи.

Храна

По данни на КНСБ, към края на месец юни 2014 г. необходимата месечна сума за нормален живот на четиричленно семейство е около 2 240 лева. В тази сума се включват само разходи от първа необходимост. Всички останали разходи – за заведения и спонтанни покупки не са включени.

Ако се опитвате да намалите този месечен бюджет и не знаете от къде да започнете, можем да ви помогнем с няколко съвета. Можете да купувате стоки в по-големи разфасовки. Винаги по-голямата разфасовка излиза по-икономично. И въпреки това трябва да пазарувате разумно и да не се залисвате, защото големите вериги магазини си имат тактики, с които да привличат клиентите. Така например продуктите разположени извън коридорите се намират там, за да ви приканват да ги купите. И когато видите, че даден продукт е там и е на промоция, лесно можете да склоните да го закупите, без да имате нужда от него. Затова е добре да се придържате към вътрешната част на щандовете, където са подредени всички продукти, включително и намалените. Също така можете да се възползвате от продуктите с марката на съответния магазин. Те са произведени от утвърдени производители, но за специално за магазина и не са с по-ниско качество.

Комунални услуги

Сметките за комунални услуги също утежняват значително семейният бюджет, особено през зимния сезон. Ето няколко трика, с които да спрете нарастването на сметките.

 • Може би често сте забелязвали, че всички стаи в апартамента светят, а цялото семейство е само в една стая. Затова е най-добре да си създадете правило: Всеки, който излиза от стая и тя остава празна, да изгася лампата. Това може да се окаже трудна задача, ако имате малки деца, но пък усилията си струват.
 • Не пускайте пералнята или миялната машина преди да са се напълнили. Тези уреди харчат доста електроенергия и употребата им често натоварва сметките за ток. Ако имате възможност подновете ги с по-нови модели, които са от по-висок клас и пестят енергия.

Шопинг

Пазаруването на дрехи също изпразва портфейла особено, когато купувате дрехи за четирима. Хубавото е, че в днешно време целогодишно има намаления и разпродажби. Добро време за пазаруване са дните след Коледа. Тогава някои магазини правят намаление до 70% на повечето дрехи. Ако не можете да устоите на желанието да си купите нови дрехи, по-добре се съобразете с намаленията. С всички промоции и разпродажби, просто няма смисъл да купувате дрехи, които не са намалени.

Коледни подаръци

Коледните празници са най-специалните празници през годината, особено за децата. По тази причина и харченето в това време на годината често излиза извън контрол. Най-добре се разберете с близките и приятелите си и определете лимит за цена на подарък. Ако имате малки деца е естествено да искате да им купите хубави и интересни подаръци. Няма нужда да купувате подаръци за всички познати. Ако толкова държите да им дадете нещо, то се придържайте към дребните коледни сувенири, може да направите някои от тях собственоръчно. Все пак Коледа е празник, на който всеки трябва да е смирен и добър.

Също така е добре предварително да обсъдите с приятелите и роднините дали ще си разменяте подаръци. Някои може да са решили да подаряват подаръци само на най-близките си хора. Добре е да сте подготвени, за да не изпаднете в неудобна ситуация, а също и да не поставите другите в такава, защото те може да не са ви приготвили подарък и да се почувстват задължени, а да нямат достатъчно пари.

Както сами виждате, има някои малки трикове, към които, ако се придържате през цялата година можете да спестите значителна сума.

 

credit-cards-safe-680x430

Знаете ли как да пазите банковата си карта?

Потребителите на банкови карти често стават жертви на измами, било то чрез скиминг, интернет – измами или пък най-обикновени кражби. В България потреблението на банкови карти е широко разпространено.

По данни на Банковата организация за разплащания и картови авторизации, само през месец декември българите са похарчили 1.4 млрд. лева. Това е общата сума от изтеглените от банкоматите пари и директно платените с карта на ПОС-терминал различни покупки в магазините. Тази сума е с 10 на сто повече от миналата година, но това се дължи на повишените цени на стоките.

Също така, данните от анализа на БОРИКА сочат, че тази година купувачите са предпочели да плащат с карта и транзакциите са нараснали с 20 на сто, а общо платените суми са с 13.5 на сто повече, в сравнение с миналата година.

По всичко личи, че българите вече не се страхуваме да използваме банковите си карти и за да се чувстваме още по-спокойни при употребата им, можем да следваме няколко прости съвета. Чрез тях ще можем да запазим неприкосновени информацията и парите в банковите си карти.

А ето и съветите:

 • Не записвайте ПИН-кода на хартия или в устройство /телефон, таблет, лаптоп/

След като получите банковата си карта и персоналния ПИН-код е най-добре да го смените с друг, който само вие да знаете. В никакъв случай не го записвайте на листче, което да носите в портфейла си. Не го запаметявайте в телефона, на таблета или лаптопа си. Всички електронни устройства са уязвими за хакери, които търсят точно такава информация.

 • Използвайте подбрани банкомати

Препоръчваме ви да подбирате внимателно банкоматите, от които теглите пари. Избирайте устройства, намиращи се на оживени и светли места, по възможност в специални затворени помещения. Вероятността да бъде поставено скимиращо устройство на такива банкомати е много малка, но пак е добре да ги оглеждате за подозрителни части, като например допълнителна клавиатура, с помощта, на която крадците записват ПИН-кодовете.

А самото скимиране представлява клониране или копиране на банкова карта. Скимиращите устройства са сравнително евтини и поради тази причина често крадците се изкушават да ги използват. Но пък тези устройства се използват за кражба на данни от карти, които имат само магнитна лента. Съвременните карти с чип са сложни за копиране и затова рядко стават жертва на кражба на данни.

 • Внимавайте с online покупкитe

Бъдете предпазливи, ако пазарувате online през мобилните си устройства. Добре е да не използвате отворени wi-fi мрежи и категорично не запаметявайте паролите на сайтовете, от които пазарувате. Избягвайте автоматичното съхранение на данни – например номер на дебитна или кредитна карта.

 • Доверявайте се на реномирани сайтове

Когато пазарувате през интернет, използвайте само проверени сайтове. Ако пазарувате за първи път от даден сайт, предварително съберете информация за него. Най-добре е първата ви поръчка да е с наложен платеж, за да се уверите в надеждността на сайта.

Модерната услуга 3D-сигурност на карта вече навлезе и у нас и част от банките я предлагат. Когато пазарувате online с такава карта, освен стандартните данни, изисквани от търговците при плащания, е необходимо да въведете и собствена 3D-парола.

 • Пазете картата си

Когато използвате банковата си карта за плащане на ПОС-терминал, не забравяйте, че служителят може да злоупотреби с данните ви. Достатъчно е само да запише номера на картата и вече може да я използва за покупки online. Затова е най-добре, ако имате възможност сами да поставяте картата си в ПОС-терминала.

Скимингът се превръща във все по-голям проблем както у нас, така и в чужбина. Загубите в България от този вид измама за 2013 г. се равняват на 8 млн. лв. Съществува още една предпазна мярка срещу скимирането на картата ви. Това е стикер, предпазващ кредитните и дебитните карти от копиране и източване на пари. Той е предназначен за широко разпространените карти с чип. Залепва се върху магнитната лента на картата и скрива информацията, записана на нея. При използване на банкомат, стикерът указва на устройството да използва много по-защитения чип. В Европа 95% от банкоматите и ПОС-терминалите поддържат новата чип технология, но картите се издават с магнитна лента, за да са съвместими и с по-старите устройства.

И не забравяйте, че всички сме податливи на измами, но рискът от тях се увеличава, когато сме разсеяни, невнимателни и не използваме правилно картите си.

 

 

Credit Point
DSK bank